VIA får plads

Holstebro Kommune er i fuld gang med at sondere fremtidsmulighederne i det, der bliver til den nye bydel Slagteriet. Bl.a. er kommunen i dialog med VIA University College om, hvordan de eksisterende rammer kan udvides.

Deltag i udviklingen

Udviklingen af Slagteriet til en ny bydel i Holstebro er bl.a. baseret på medborgerskab. Det betyder, at du kan være med til at præge udviklingen ved at komme med gode idéer og input.

Crossfit

Slagteriet har mange rå og rustikke miljøer. De egner sig bl.a. godt til motionsformen crossfit, der på én gang får pulsen op og musklerne på overarbejde...

Overtagelse

Inden Holstebro Kommune overtager Slagteriet, nedriver Danish Crown de bygninger, der ikke skal genanvendes, og rydder grunden for forurening osv. Indtil overtagelsen er området en byggeplads, og der er ikke adgang.

Ny bydel

Omdannelsen af Slagteriet til en ny bydel kommer til at ske over en lang årrække. I den mellemliggende tid bliver mulighed for at bruge nogle af arealerne til midlertidige formål. Det skal borgere og kommende brugere være med til at skabe.

Flere byhaver

Flere byhaver
Onsdag den 20. april kl. 14.00 til 18.00 fortsætter arbejdet med at forvandle plantekasser, jord og planter til byhaver på Slagteriet.

Street Market

Street Market
Formålet med at arrangere Street Market på Slagteriet er at skabe et handelsmiljø for primært start-ups, kunst, design og gør-det-selv kultur.

En kunstnerisk bro

En kunstnerisk bro
Den originale ”skoldebro” på Slagteriet Holstebro vil spille en rolle i et ”kunstnerisk nedslag”, som Holstebro Kommune er forpligtet til at skabe i 1. halvår af 2017.

Slagterikontoret

Slagterikontoret
Holstebro Kommunes slagterikontor, som er indrettet i én af de gamle bygninger på Slagteriet, har åbent en gang om ugen.

Det bobler af idéer

Det bobler af idéer
Hverken unge eller voksne i Holstebro kan beskyldes for at mangle idéer, når det drejer sig om at forvandle Slagteriet til en ny bydel.

Hvad skal der ske?

Hvad skal der ske?
Slagteriet skal være en mangfoldig bydel med en blanding af kreativitet, erhverv, boliger, uddannelse, kultur og rekreative byrum.