Dazzle-Bridge

Kunstnerduoen Jens & Morten er i fuld gang med at udsmykke den ikoniske skoldebro som et projekt under Aarhus 2017. Razzle Dazzle er en grafisk modernistisk camouflage teknik, der på symbolsk vis vil synliggøre skoldebroens skulpturelle/arkitektoniske værdier.

Deltag i udviklingen

Udviklingen af Slagteriet til en ny bydel i Holstebro er bl.a. baseret på medborgerskab. Det betyder, at du kan være med til at præge udviklingen ved at komme med gode idéer og input.

Helhedsplanen

Holstebro Byråd har vedtaget forslag til en helhedsplan, lokalplan og kommuneplantillæg for Slagteriet. Ønsket er, at Slagteriet skal udvikle sig til en ny bydel med attraktive bygninger og byrum.

Sammenhæng

Slagteriet er én bydel, der hænger sammen fra nord til syd. Mod nord karrébebyggelser primært til uddannelse og boliger. I midten et kreativt kulturmiljø i de genanvendte bygninger og byrum. Mod syd tænkes byboliger og vigtige forbindelser til City og Banegården.

Aktiv bydel

Omdannelsen af Slagteriet til en ny bydel kommer til at ske over en lang årrække. Målet er, at Slagteriet bliver Holstebros mangfoldige, kreative og aktive bydel med byfunktioner, der giver et attraktivt byliv for alle beboere, brugere og besøgende.

HAL 19

HAL 19
En masse unge frivillige er godt i gang med at skabe en skater-hal – HAL 19 – på Slagteriet Holstebro. De har arbejdet hårdt og målrettet...

VIA får plads

VIA får plads
Holstebro Kommune er bl.a. i dialog med VIA University College om, hvordan de eksisterende rammer kan udvides.

Byhaverne blomstrer

Byhaverne blomstrer
Selv om det ikke just er havetid lige nu, blomstrer idéerne og entusiasmen ufortrødent blandt alle dem, der er med i byhave-projektet på Slagteriet.

Forslag til helhedsplan

Forslag til helhedsplan
Nu kan du se, hvordan byrådet forestiller sig, at Slagteriet skal udvikle sig til at blive en ny bydel i Holstebro.

En kunstnerisk bro

En kunstnerisk bro
Den originale ”skoldebro” på Slagteriet Holstebro vil spille en rolle i et ”kunstnerisk nedslag”, som Holstebro Kommune er forpligtet til at skabe i 1. halvår af 2017.

Hvad skal der ske?

Hvad skal der ske?
Slagteriet skal være en mangfoldig bydel med en blanding af kreativitet, erhverv, boliger, uddannelse, kultur og rekreative byrum.