Dazzle-Bridge

Kunstnerduoen Jens & Morten er i fuld gang med at udsmykke den ikoniske skoldebro som et projekt under Aarhus 2017. Razzle Dazzle er en grafisk modernistisk camouflage teknik, der på symbolsk vis vil synliggøre skoldebroens skulpturelle/arkitektoniske værdier.

Deltag i udviklingen

Udviklingen af Slagteriet til en ny bydel i Holstebro er bl.a. baseret på medborgerskab. Det betyder, at du kan være med til at præge udviklingen ved at komme med gode idéer og input.

Helhedsplanen

Holstebro Byråd har vedtaget en helhedsplan, lokalplan og kommuneplantillæg for Slagteriet. Formålet er, at Slagteriet skal udvikle sig til en ny bydel med attraktive bygninger og byrum.

Sammenhæng

Slagteriet er én bydel, der hænger sammen fra nord til syd. Mod nord karrébebyggelser primært til uddannelse og boliger. I midten et kreativt kulturmiljø i de genanvendte bygninger og byrum. Mod syd tænkes byboliger og vigtige forbindelser til City og Banegården.

Aktiv bydel

Omdannelsen af Slagteriet til en ny bydel kommer til at ske over en lang årrække. Målet er, at Slagteriet bliver Holstebros mangfoldige, kreative og aktive bydel med byfunktioner, der giver et attraktivt byliv for alle beboere, brugere og besøgende.

Kunstudstilling

Kunstudstilling
Kunstudstillingen ”Surfing the great tsunami”, der er en del af Kulturby Aarhus 2017, gør ophold på Slagteriet.

Kunst i København

Kunst i København
Kunstnerduoen Jens & Morten har netop åbnet en soloudstilling i Kunstforeningen GL STRAND i København.

HAL 19

HAL 19
En masse unge frivillige er godt i gang med at skabe en skater-hal - HAL 19 - på Slagteriet Holstebro.

Helhedsplan

Helhedsplan
Nu kan du se, hvordan byrådet forestiller sig, at Slagteriet skal udvikle sig til at blive en ny bydel i Holstebro.

En kunstnerisk bro

En kunstnerisk bro
Den originale ”skoldebro” på Slagteriet Holstebro skal spille en rolle i et ”kunstnerisk nedslag”.

Hvad skal der ske?

Hvad skal der ske?
Slagteriet skal være en mangfoldig blanding af kreativitet, erhverv, boliger, uddannelse, kultur og rekreative byrum.